Boltlarning eng mashhur uslublari titanium olti burchakli boshli murvatlar, titanium olti burchakli gardish murvatlari, titanium kvadrat boshli murvat va titanium pervazlardir. Titaniumli murvatlar barcha o'lchamlarga mos ravishda, shuningdek, barcha ilovalarga mos keladigan kattaliklarda joylashgan.